ستاره شمال

16 شهریور 1396, 11:48 پروژه های دیگر

 این مجموعه اولین شرکتی بوده که در منطقه آزاد انزلی اجرای اولین مجتمع تجاری اداری بانام ستاره شمال را با اعتقاد به پیشرفت منطقه در زمینی به مساحت 12000 متر مربع (2/1 هکتار) به عهده گرفت، چراکه رشد و توسعه منطقه آزاد انزلی را باور داشت و به همین دلیل در جهت عمران و آبادانی در این منطقه جوان گام برداشت.