اخبار پیشرفت پروژه اردیبهشت 1397

10 خرداد 1397, 11:11

اخبار پیشرفت پروژه

اردیبهشت 1397

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اجرای اسکلت فلزی ساختمان ( درحال اجرا)

اجرای سقفهای بتنی ( درحال اجرا)

اجرای دیوار چینی در زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای دیوار چینی در طبقه همکف (در حال اجرا)

اجرای سیمانکاریها (در حال اجرا)

اتمام اجرای تیرهای Z

اجرای پوشش نهایی (پوشش سقف)

اجرای ویترین غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای استخر کودک (در حال اجرا)

اجرای جکوزی (در حال اجرا)

اجرای کف سازی زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای ایزوگام رو کرسی و پشت دیوارهای دوجداره زیر زمین(در حال اجرا)

اجرای نازک کاری سقف پارکینگ (در حال اجرا)

اجرای نازک کاری غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای سفت کاری پله های ورودی (در حال اجرا)

اجرای اسکلت های سر درهای ورودی

اجرای نمای کامپوزیت (در حال اجرا)

اجرای آهنکشی (اسکلت) آسانسورها (در حال اجرا)