اخبار پیشرفت پروژه اسفند 1397

28 اسفند 1397, 10:20

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اتمام اجرای اسکلت فلزی ساختمان

اتمام اجرای سقفهای بتنی

اجرای دیوار چینی در زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای دیوار چینی در طبقه همکف (در حال اجرا)

اجرای سیمانکاریها (در حال اجرا)

اتمام اجرای تیرهای Z

اتمام اجرای پوشش نهایی (پوشش سقف)

اتمام اجرای ویترین غرفه ها

اجرای استخر کودک (در حال اجرا)

اجرای جکوزی (در حال اجرا)

اجرای کف سازی زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای ایزوگام رو کرسی و پشت دیوارهای دوجداره زیر زمین

اجرای نازک کاری غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای سفت کاری پله های ورودی (در حال اجرا)

اتمام اجرای اسکلت های سر درهای ورودی شمالی و جنوبی و غربی

اجرای نمای کامپوزیت (در حال اجرا)

اتمام اجرای آهنکشی (اسکلت) آسانسورها

اجرای سنگ کاری کف غرفه ها

اجرای سنگ کاری کف رواق(در حال اجرا)

اجرای پوشش ورق گالوانیزه روی رواق(در حال اجرا)

اجرای منبع آب بتنی (در حال اجرا)

اجرای پست برق(در حال اجرا)

اتمام اجرای اسکلت راه پله و واک وی

اجرای نمای سیمان شسته (در حال اجرا)

اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (در حال اجرا)

 نصب شیشه غرفه ها (در حال اجرا)