اخبار پیشرفت پروژه تیر 1398

20 تیر 1398, 14:11

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اتمام اجرای اسکلت فلزی ساختمان

اتمام اجرای سقفهای بتنی

اجرای دیوار چینی در زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای دیوار چینی در طبقه همکف (در حال اجرا)

اجرای سیمانکاریها (در حال اجرا)

اتمام اجرای تیرهای Z

اتمام اجرای پوشش نهایی (پوشش سقف)

اتمام اجرای ویترین غرفه ها

اجرای استخر کودک (در حال اجرا)

اجرای جکوزی (در حال اجرا)

اجرای کف سازی زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای سنگ کاری پله های ورودی (در حال اجرا)

اجرای ایزوگام رو کرسی و پشت دیوارهای دوجداره زیر زمین

اجرای نازک کاری غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای سفت کاری پله های ورودی (در حال اجرا)

اتمام اجرای اسکلت های سر درهای ورودی شمالی و جنوبی و غربی

اتمام اجرای نمای کامپوزیت

اتمام اجرای آهنکشی (اسکلت) آسانسورها

اتمام اجرای سنگ کاری کف غرفه ها

اجرای سنگ کاری کف رواق(در حال اجرا)

اتمام پوشش ورق گالوانیزه روی رواق

اتمام منبع آب بتنی

اجرای پست برق(در حال اجرا)

اتمام اجرای اسکلت راه پله و واک وی

اجرای نمای سیمان شسته (در حال اجرا)

اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (در حال اجرا)

 نصب شیشه غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

اجرای بتن ریزی محوطه

اجرای محوطه سازی و جدولبندی محوطه

اجرای باغچه های محیطی ساختمان