اخبار پیشرفت پروژه شهریور 1398

2 مهر 1398, 16:04

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اتمام اجرای اسکلت فلزی ساختمان

اتمام اجرای سقفهای بتنی

اجرای دیوار چینی در زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای دیوار چینی در طبقه همکف (در حال اجرا)

اجرای سیمانکاریها (در حال اجرا)

اتمام اجرای تیرهای Z

اتمام اجرای پوشش نهایی (پوشش سقف)

اتمام اجرای ویترین غرفه ها

اجرای استخر کودک (در حال اجرا)

اجرای جکوزی (در حال اجرا)

اجرای کف سازی زیر زمین

اجرای سنگ کاری پله های ورودی

اجرای ایزوگام رو کرسی و پشت دیوارهای دوجداره زیر زمین

اجرای نازک کاری غرفه ها

اجرای سفت کاری پله های ورودی

اتمام اجرای اسکلت های سر درهای ورودی شمالی و جنوبی و غربی

اتمام اجرای نمای کامپوزیت

اتمام اجرای آهنکشی (اسکلت) آسانسورها

اتمام اجرای سنگ کاری کف غرفه ها

اتمام سنگ کاری کف رواق

اتمام پوشش ورق گالوانیزه روی رواق

اتمام ساخت منبع آب بتنی

اجرای پست برق

اتمام اجرای اسکلت راه پله و واک وی

اجرای نمای سیمان شسته (در حال اجرا)

اتمام تاسیسات مکانیکی و برقی غرفه ها

 نصب شیشه غرفه ها

اتمام اجرای کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

اجرای بتن ریزی محوطه

اجرای محوطه سازی و جدولبندی محوطه

اجرای باغچه های محیطی ساختمان

اجرای پیاده روسازی و سنگ کاری